Ձեր ԼՅԱ ՐԴԸ Ձեզ «Շնորհակալություն կհայտնի». Լյա րդի ցի ռոզն այլևս սար սափելի չէ. Գաղտնիքն այս ՀՐԱՇՔ ՄԻՋՈՑԻ մեջ է

ВИДЕО

Լ յարդը մեր օրգանիզմի շատ կարևոր մասն է, նրա փոքր վնասվածքի դեպքում, օրգա նի զմում անխո ւսափելի, հաճախ մա հվան հանգե ցնող փոփոխություններ են լինում: Մեր հոդ վածում, մենք ձեզ մի քանի խորհուրդներ կտանք լյ արդը բու ժելու կամ չհի վանդացնելու վեր աբերյալ:Քր քում.Կան քր քումի երկու բուժ իչ բաղադրատոմսեր:1) Մեզ պետք է վերցնել կես թե յի գդալ քր քում, խառնել այն մե ղրով և վրան լցնել տաք ջուր, հետո, իհարկե, խառ նել և վերջ: Ընդունեք օրական 3 անգամ ուտելուց հետո:2) Մենք պետք է մեկ ճաշի գդալ քեշյու ընկույզը աղանք, լցնենք դրանք մի բաժակի մեջ, ապա, ավելացնենք մի գդալ քրքում և այդ ամբողջի վրա լցնենք կաթ:

Մենք կստանանք համեղ և օգտակար ըմպելիք:Ընդունեք օրական 2 անգամ, առավոտյան և երեկոյան:Ճակնդեղ.Մեր լյ արդին շատ կօգնի ճակն դեղի և գազարի թարմ հյութը: Այստեղ ամեն ինչ պարզ է, վերցնում ենք ճակնդեղի հյութի 3-րդ մասը և գազարի հյ ութի 7 մասերը, խառնում ենք և խմում: Համի համար դուք կարող եք ավ ելացնել մեղր, շաքար կամ էկզոտիկայի համար փորձել ավել ացնել կոկոս, դա կլինի շատ համեղ:

Սխտոր.Վերցնում ենք սխտ որի երկու պճեղ, մանր քերում ենք, դնում ենք բա ժակի մեջ և վրան լցնում սառը ջուր: Թույլ ենք տալիս որ թրմի մեկ գ իշեր և խմում առավոտյան: Կրկնում ենք այս գոր ծընթացը յո ւրաքանչյուր երեք օրը մեկ, մի ամսվա ընթացքում:Դդում.Լ յարդը վերականգնելու համար մեզ կօգնի դդումի հյութը: Սոված ստամոքսին խմում ենք մի բա ժակ և ամբողջ օրվա ընթացքում լիցքա վորվում ենք դդ ումի օգտակար նյութերով,իսկ լյ արդը սկսում է վերականգնվել:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *