Ես դեմքիս քսում էի սոխ և քացախ այդ կերպ պայք արելով հեքերի և տար իքային բծերի դեմ։ Կկիսվեմ Ձեզ հետ այդ հրաշք մեթոդով

ВИДЕО

Տարիքա յին բծերը կապված են մա շկի հետ տարիքային փոփոխությունների հետ, որը սկսում է դրսևորվել հիմնականում տարեց մարդկանց մոտ:Պիգմ ենտային բծերը հայտնվում են ուլտրամանո ւշակագույն լույսի երկա րատև ազդեցությունից հետո, ավելի պարզ արտահայտությամբ ՝ որքան ավելի շատ եք մնում արևի տակ, այնքան ավելի մեծ է գուն անյութ ստանալու հավանականությունը:

Հետե ւաբար, եթե Դուք հաճախ եք գտնվում արևի տակ, ապա հետքերը Ձեր մա շկի վրա կարող է սկսվել ցան կացած տարիքում:Ես մանր կտրատեցի 1 սոխ և լցրեցի այն բլենդերի մեջ, ավելա ցրեցի կես բաժակ խնձորի քաց ախ և խառնեցի, պար զվեց, որ այդպիսի խարնուրդը նման է ալոեի հյութին: Այս խառնու րդը պետք է քս եք դեմ քին, սպասեք 20-30 րո պե և լվ անաք տաք ջրով:

Добавить комментарий