Ընդամենը 3 կոճակ աս պիրին և մազերը կդառնան ավելի փայլուն և խիտ. զարմացել էր նույնիսկ իմ վարսահարդարը

ВИДЕО

Հավանաբար դուք օգտագործում եք ասպի րին, երբ ունենում եք գլխացավ։ Չէ որ այն ունի ցա վազրկող ազդեցություն։Բայց քչերը գիտեն, որ այն նաև հանդիսանում է կոսմետ իկական միջոց։ Այսօր մենք Ձեզ կպատմենք, ինչպես ասպիրինի միջոցով ազատվել թեփից և ամրացնել մազերը։Ասպիրինը, ի տարբերություն այլ դեղերի, որոնք ունեն քիմ իական բաղադր ություն, ունի երկար ժաման ակվա պատմու թյուն, բավականին լավ ուսո ւմնասիրված է և այսօր այն կարելի է օգտա գործել նաև մազերի համար։

Բացի այդ այս միջոցով դուք կխնայեք բավականին մեծ գում արներ։Ինչպե՞ս օգտա գործել ասպիրինը մ ազերի համար։Վերցրեք 3 կոճակ ասպի րին, մանր ացրեք այն և խառնեք այն քանակությամբ շամպույնի մեջ, որը կօգտ ագործեք մեկ լվացման ժամանակ։ Շամպույնը լավ քսեք հատկապես մազարմատներին։Դրանից հետո Ձեր մազ երը կլինեն ավելի փայլուն, ծավալը կմեծանա։ Իսկ թեփից ազատվելու համար այս պրոցեդուրան հարկավոր է կրկնել մի քանի անգա

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *