Այլևս դեն չեք նետի «Քոռացած» ածելիները. դրանք կարելի է սրել ընդամենը 2 րոպեում

ИНТЕРЕСНОЕ

Բավական է մի քանի րոպե, որպեսզի շե ղբերը կրկին դառնան սուր: Այս մե թոդի շնորհիվ ա ծելու գլխիկների կյանքը մի քանի անգամ երկարաձգվում է և տնտեսվում է լավ գումար:Հիմա տաշելու լավ մեքենաները է ժան գին չունեն: Ամուսինս օգտագործում է Gillette և այդ պատճառով նա գտել է ճանապարհ փողերը տն տեսելու համար: Երբ այսպիսի ա ծելիները դարձան հայտնի, ես դրանցից նվիրեցի ամուսնուս: Դեռ չէր հասցրել անցնել մի ամիս, երբ շե ղբերը ու գլխիկները դարձան բութ և անօգուտ։

Երբ բոլոր գլխիկները և շե ղբերը օգտագործվեցին, ես որոշեցի նորը գնել, բայց զարմացա նրանց գնից: Բարեբ ախտ աբար, ամուսինս իրավիճակից ելք գտավ։ Այս մե թոդում ոչ մի արտա ռոց բան չկա, պարզապես անհրաժեշտ է վերցնել մեքենան և սրել:Դրա համար անհրաժեշտ են սովորական ջինսեր, դրանք կարող են լինել ինչպես նոր, այնպես էլ հին ։Նրա ներսի մասը հանել դուրս: Վերցնել իրը և հարթ շարժումներով սրել այն: Դա պետք է անել հակառակ ուղղությամբ։Բավական է մի քանի րոպե, որպեսզի շե ղբերը կրկին դառնան սուր:

Добавить комментарий