Մի վատնեք ավելորդ գումարներ թանկարժեք դեղերի վրա. Ազատվեք երիկամների ու լե ղապարկի քա րերից ընդամենը մի քանի օրում այս ՀՐԱՇՔ ՄԻՋՈՑԻ շնորհիվ

ИНТЕРЕСНОЕ

Անօր գանական կալ ցիում պարունակող մթերքների կանոնավոր սպ առումը վտ անգավոր է առո ղջության համար: Ց ավոք, մեր սիրելի վնա սակար մթերքներից շատերը պարունակում են այս նյութը, որը նե նգորեն թաքնվում է կենտրոնացված շաքարավազներում և օ սլայում: Հիմնականում պարունակվում է արագ խորտիկներում, որոնք մենք հաճախ ուտում ենք ճաշին, կիս աֆաբ րիկատներում և քաղցրավենիքում: Մար մինը չի կարող տանել մար մնի համար անբ նական անօր գանական կալ ցիումը և ձգտում է ազատվել դրանից:

Երբ անօր գանական կալ ցիումը մնում է ստա մոքսում, դա կարող է հանգեցնել ստամ ոքսի ու ռուցքի: Եթե այն կուտակվում է անու սի շրջանում, ձևավորվում է հեմ ոռոյ: Որպես կանոն, այս տեսակի կալ ցիումը գտնվում է լե ղապա րկում և երի կամնե րում:Յուրաքանչյուր վերը նշված խնդիր լուրջ է, բայց բա րեբախ տաբար կա մի մե թոդ, թե ինչպես պետք է ազատվել դրանից: Երբ երի կամ ներում արդեն ձևավորվել են քա րեր, դուք ունեք հնարավորություն հաղթահարել այդ վիճակը, առանց վի րահատ ության, դուք պարզապես պետք է խմեք բուսական հյութեր:

Կիտրոնի հյութ. Հայտնի է, որ կիտրոնի հյութն ունի հրաշալի ազդեցություն մար մնի վրա: Պարզապես ճզ մեք կիտրոնի հյութը և լու ծեք 150 մլ տաք ջրում: Խմեք այս հյութը առավոտյան և երեկոյան քնելուց առաջ: Կիտ րոնաթ թուն վի տամին c-ի բարձր պարունակությամբ օգնում է ոչ նչա ցնել կալ ցիումը: Գազար-ճակնդեղ-վարունգի հյութ. Երկրորդ բաղադրատոմսի համար անհրաժեշտ է երեք գազար, մեկ միջին չափի ճակնդեղ և երկու վարունգ: Կտրեք բանջարեղենը մանր և դրեք հյութաքամիչի մեջ:

Ավելացրեք 150 միլիլիտր ջուր կամ թարմ կաթ: Այս հյութը խմեք օրական երեք անգամ, ձեր հայեցողությամբ, բայց ոչ կիտրոնի հյութը խմելուց առաջ:Խմեք այդ 2 հյութերը ամեն օր, երեք շաբաթվա ընթացքում և ձեզ պետք չի լինի սահմանափակել ինքներդ ձեզ սննդի հարցում: Իհարկե,ավելի լավ է չսպ առել այն (առնվազն որոշ ժամանակ) սնունդից, որը հանգեցրել է ձեզ այս վիճակին: Անհրաժեշտության դեպքում դուք կարող եք կրկնել թե րա պիան կամ պարզապես խմել այդ հյութերը կա նխար գելման համար:

Добавить комментарий