Դուրս եկա բ ժիշկի սենյանկից և սկսեցի արտասվել․․ չէի հավատում, որ դեռ չծն ված երեխաս․․․

ИНТЕРЕСНОЕ

-Ձեր երեխայի մոտ նկատվում են Դա ունի համախ տանիշի բոլոր նշանները, — ասաց ՈՒ Ձ Հ մասնագետը՝ զն նումից հետո,-խորհուրդ եմ տալիս կատարել մի քանի պրո ցեդուրա, եթե դի ագ նոզը հաստատվի, արդեն ինքներդ որոշեք, ա բ որտ անել թե թողնել երեխային։ Դա իմ երկրորդ հ ղի ությունն էր, մեր երկար սպասված բալիկն էր, և հենց առաջին ստուգման ժամանակ նման խոսքեր լսեցի։

Ես դողացող ո տ քերով դուրս եկա սենյակից, այնքան մեծ էր շոկս, որ չէի կարողանում անգամ խոսել։ Ամբողջ մար մնով դողում էի՝ սարսափեցնելով միջանցքում նստած մարդկանց։ Ես պիտի կես ժամվա ընթացքում որոշեի, համաձյնվել կատարել ամ նիոցե նտեզ թե ոչ։ Դա բավականին բարդ և վտ անգավոր պրո ցեդ ուրա է, չէի կարողանում կողմորոշվել։ Զանգեցի ամուսնուս և նա ասաց, որ պետք չէ։

Հետո զանգեցի մորս, նա ճիշտ հակառակ խորհուրդ տվեց․ —Չես կարող ամբողջ հ ղիու թյան ընթացքում անորոշության մեջ ապրել։ Պիտի իմանաս, թե ինչ է կատարվում երեխայիդ հետ։ Ի վերջո, ես համաձայնվեցի։ Կատարած պր ոցեդո ւրայից հետո ինձ սա րս ափելի վատ էի զգում, մի կերպ հասա տուն և պառկեցի։ Ես միայն հիմա եմ գիտակցում, որ հ ղի ությունս մեծ վ տա նգի տակ էր, հաճախ այդ ա նալ իզը հանգեցնում է անդա ռնալի կոր ուստների։

1 շաբաթ սպասում էինք պատասխանին․ կյանքիս ամենատա նջալի և նյ ար դայն շրջանն էր։ Վերջապես զանգեցին հի վանդ անոցից և ասացին, որ ամեն ինչ լավ է, երեխան էլ տղա է։ Ճիշտ ժամկետին ծ նեց որդիս՝ առանց որևէ հի վանդ ությունների, լիարժեք առո ղջ։ Իմ փորձի հիման վրա հասկացա, որ սք րինի նգները խնդիրները հայտնաբերելու ամենահուսալի տարբերակը չեն։

Հաճախ տեղի են ունենում սխալներ, որոնց պատճառով հղի կանայք խորը ապրումներ են ունենում։ Այժմ նայում եմ հետ և հասկանում, որ բախտս ուղղակի բերել է։ Քիչ չեն դեպքերը, երբ տվյալ պր ոցեդու րայից հետո հ ղ իությունն ընդհ ատվում է։ Պետք է 100 անգամ մտածել՝ նախքան որևէ լրացուցիչ պր ոցեդ ուրաներ կատարելը։ Հո ւսամ, իմ փորձը ձեզ կօգնի։

Добавить комментарий