Այս փոքրիկը չունի ոչ անուն, ոչ ծնողներ, բայց նա դարձել Է համացանցի սիրելին, չնայած որ զրկված Է մայրական սիրուց. Այստեղ են ասում Աստծո պահած

ИНТЕРЕСНОЕ

Այս փոքրիկը կշռում է ընդամենը 940 գրամ: Նա ո ղջ է մնացել հ ղիու թյան արհեստական ընդհատումից հետո: 25 –ամյա կինը հ ղիու թյան 14 շաբաթում ցանկանալով ազատվել անց անկալի հ ղիությ ունից սկսել է ընդունել չինական հա բեր, սակայն զգալով, որ չի հաջողվում դադ արեցնել հ ղի ությունը և զգալով որ պտուղը սկսում է շարժվել, դիմել է ամեն հնարավոր միջոցի պտղին «սպ ավ նելու» համար:

Եվ արդյունքում դիմել է արհեստական ընհատ մանը։ Բայց որքան մեծ է եղել բժի շկների զարմանքը, երբ պարզվել է, որ փոքրիկը (լեզուն չի պտտվում նրանք պտ ուղ անվանել) այդ ամենից հետո ողջ է մնացել: Տղայի մոտ դեռևս ձևավորված չեն բոլոր կարևոր օր գանները և նրա կյանքը կախված է բ ժշկական սարքավորումներից: Փոքրիկը դեռ չի կարողանում կուլ տալ, նա գտնվում է բժ իշկների հոգատար ձեռքերում և նրանց հոգածության տակ։

Փոքրիկը ո ղջ հիվ անդանոցի սիրելին է և նրան հենց այդպես էլ կոչում են «Փոքրիկ», իսկ նրա մայրը փախել է հի վանդանոցից, երբ ազա տվել է նրանից: Եվ սր տի ցա վով արձանագրում ես մի փաստ. շատ ու շատ ընտանիքների բաղձալի երազանքն է երեխա ունենալը, երբ ուրիշները կարող են առանց խղճի խայթ զգալու գնալ նման քայլի:

Добавить комментарий