Խնձորի բու ժիչ օգտակար հատկությունները

ВИДЕО

Խնձորենու պտուղը՝ խնձորը հարուստ է կա լիումով, կալ ցիումով, ֆոս ֆորով, նատ րիումով, եր կաթով, մո լիբդենով, ցի նկով, բա րիումով։ Այն հիմնականում օգտագործվում է թարմ վիճակում, շատերի սեղաններին աղանդերի անբաժան մասն է։ Խնձորը նաև մեծ տարածում ունի տարատեսակ ուտեստների մեջ։ Կարելի է 50-ից ավել ճաշատեսակ թվել, որոնք պատրաստվում են խնձորով։

Արևմտյան Հայաստանում խնձորի հայրենիք էր համարվում Արտամետ գյուղը։ ՀՀ-ում մինչև, , դեմիրճյանական, , խնձորների մուտքը տարածված էին հետևյալ տեսակները. 1.Խնձորը բարենպաստ ազդեցություն է ունենում հիշողության համար 2. Խնձորն օգտակար է քաղ ցկեղի դեմ: 3. Խնձորն օգտակար է շն չուղիների համար: 4. Իջեցնում է խո լեստերինի մակարդակը օր գանիզմում:

5. Խնձորն օգտակար է սրտան ոթային հի վանդությունների դեմ պայքարում: 6. Բարելավում է մար սողական համակարգը 7. Թույլ չի տալիս որ օրգան իզմում շատ ճար պ կուտակվի 8. Պաշտպանում է ատամները կար իեսից

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *