Դուք անգամ չեք պատկերացնում ,թե ինչ կլինի ,եթե 2 ամիս ամեն առավոտ ուտեք բանան և ավոկադո.Արդյունքն ուղղակի կա պշեցնի Ձեզ

Հետաքրքիր Օգտակար

Սր տի առ ողջության համար․ Ըստ ուսումնասիրությունների՝ տարեկան ավելի քան 800 հազար մարդ մ ահանում է սր տի հետ կապված խնդի րների պատճառով, որոնք հանգեցնում են հանկարծակի սր տի կ աթվածի։ Ե՛վ ավոկադոն, և՛ բանանը պարունակում են մեծ քանակությամբ կ ալիում, որը նպաստում է սր տի ճիշտ աշխատանքին, նվազեցնում է ինսո ւլտի և սր տի կա թվածի վ տանգը և ար յան անո թները դարձնում ավելի առաձգական:

Ավոկադոն նաև նվա զեցնում է ս իրտ-անո թային հի վանդո ւթյունների առաջացման հավանականությունը՝ շնորհիվ իր պ ոլիչհագեցած ճ արպաթթո ւների: Հենց այդ թթո ւների պակասն է աթերո սկլե րոզի զարգացման և խ ոլեստերինի նյո ւթափոխանակության խա նգարման պատճառներից մեկը։ Մա րսողության համար: Ավոկադոն լավացնում է մա րսողությունը և ազ ատում փ որկապությունից:

Մեկ միջին չափի միրգը պարունակում է 12 գրամ առ ողջ սննդային մա նրաթել, ինչը այն դարձնում է փ որկապության գերազանց պրոֆիլակտիկ միջոց: Հակաօք սիդանտների աղբյուր Բանանի և ավոկադոյի խառնուրդը պարունակում է հակաօքս իդանտներ, որոնք օգնում են նվազեցնել բ որբոքո ւմն օրգա նիզմում: Բանանի մեջ, որի կեղևը սկսում է սևանալ, բայց ոչ միջուկը, արտադրվում է հզոր հակաօ քսիդանտ՝ հակաքա ղց կեղային հատկությամբ.

Քաշի կորստի համար :Երկարատև հագեցվածության զգացումը (օս լայի և բջ ջանյութի պարունակության շնորհիվ) բանանը դարձնում է իդեալական դի ետիկ նախաճաշ: Բայց հարկ է հիշել, որ օրական պետք է ուտել միայն մեկ միջին չափի բանան, քանի որ այն պարունակում է օրական ածխաջ րերի ընդունման մինչև 40%-ը:Նյութը հրապարակման պատրաստեց ` News87daily.com-ը: