Անտիբի ոտիկների փոխարեն Բ ժիշկս խորհուրդ տվեց խմեմ Սա․ Սա ուղղակի փր կություն է , 1000 անգամ ավելի լավ է բո ւժում քան ցանկացած դ եղ

Հետաքրքիր Օգտակար

Պրոպոլիսը օգնում է այնտեղ, որտեղ հակաբ իոտիկնեդր են օգտագործվում (բարձրացնում է դրանց հատկությունները ) :  Բացի այդ, պրոպոլիսն ինքնին հանդես է գալիս որպես հզոր հակաբ իոտիկ:Այն կա խվածություն չի առաջացնում, ի տարբերություն այս կատեգորիայի դե ղերի: Պրոպոլիսն օգնում է Բերանի խոռոչի ցանկացած բո րբոքային գործընթացի ժամանակ:

Ցանկացած տեսակի ա նգինայի ժամանակ: Բո ւժում է մա րսողական համակարգի հի վանդությունները (սա ներառում է ստ ամոքսի խ ոցը): Վերականգնում է լ յարդը։ Սրա օգտագործման միակ հակացո ւցումը ալ երգիան է: Սա բավականին ուժեղ բաղադրիչ է և կարող է ա լերգիկ ռե ակցիա առաջացնել, հատկապես այն անհատների մոտ, ովքեր ալ երգիկ են մեղվաբուծական մթերքների նկատմամբ:

Անցանկալի է նաև այս միջոցի չափից ավելի օգտագործումը: Ինչ ձևով կարող է օգտագործվել պրոպոլիսը Սպ իրտային թուրմեր ,Ջրային թուրմեր ,Ծամել ինչպես ծամոն (ամենաարդյունավետ մեթոդը), Ձեր ուշադրությունը հրավիրվում է մի տեխնիկայի վրա, որը դեռ ոչ մի տեղ նկարագրված չէ: Հենց նա է հզոր ազդեցություն ունենում օ րգանիզմի վրա, կանխում է բազմաթիվ հի վանդություններ՝ սկսած, ո ւռուցքներից ավարտած մ րսածությամբ։

Պրոպոլիսի կիրառման տեխնիկա Վերցրեք լուցկու գլխի չափ պրոպոլիսի մի փոքրիկ կտոր (որքան այն մուգ է, այնքան որակյալ՝ ավելի քիչ մոմի կեղտերով: Դրեք լեզվին, փափուկ դարձրեք։ Լեզվով ամրացրեք ատամներին այտի կողմից (արտաքինից) մինչև հետևի ատամը։ Ցանկալի է դա անել ուտելուց հետո։ Ցանկալի է ամրացնել ատամներին լվանալուց հետո։ Իդեալական է քնելուց առաջ: Տեխնիկան հիմնված է կաթիլային մեթոդի վրա, երբ անհրաժեշտ դե ղամիջոցները (նյութերը) դանդաղորեն մտնում են օր գանիզմ։ Խորհուրդ է տրվում համաճարակների ժամանակ: Նյութը հրապարակման պատրաստեց` News87daily.com-ը: