Բ ժիշկս ինձ ասաց՝ դեն նետեմ բոլոր դե ղերս ու օգտագործեմ միայն ՍԱ․Սա պա յքարում է հազար ու մի հի վանդության դեմ

Հետաքրքիր Օգտակար

Ջ րածնի պերօ քսիդն ինձ շատ է օգնել առ ողջությունս բարելավելու հարցում: Օրինակ՝ ես արագ ազա տվեցի պարո դոնտալ հի վանդությունից՝ պարբերաբար քսելով լնդ երիս, նրբորեն մե րսելով, սոդայի և 3% պերօ քսիդի խառնուրդ։ Այդ նպատակով 0,5 թ.գ. կերակրի սոդայի մեջ կաթեցրի 5-6 կաթիլ ջ րածնի պեր օքսիդ, խառնեցի, խառնուրդը տարածեցի թա նզիվային տա մպոնի վրա և 4-5 րոպեով քսեցի ատա մներիս ու լ նդերիս:

Պր ոցեդուրան կատարել առավոտյան քնելուց հետո և երեկոյան՝ քնելուց անմիջապես առաջ։Բերանի տհ աճ հոտը վե րացնելու համար1 թեյի գդալ 3% ջրածնի պերօ քսիդ լուծել եմ 50 մլ ջրի մեջ, ապա լուծույթով ողողել բե րանս և կոկորդս 15-20 վայրկյան: Դրանից հետո թ քել եմ։ Օրական մի քանի ողողում է արվում: Այս լուծույթի 3-5 կաթիլը յուրաքանչյուր ք թանցքում մեկ-երկու օր պարբերաբար նե րարկելը թեթևացնում է սովորական մր սածությունը (ռի նի տը):

Ականջի ց ավն ան հե տանում է, եթե այս միջոցից 1-2 կաթիլ նե րարկեք յուրաքանչյուր ականջի մեջ։
Ջ րածնի պեր օքսիդը կօգնի նաև բարելավել գր իպով, մր սածությամբ, գլխաց ավով, Պարկի նսոնի հի վանդությամբ, բազմակի սկ լերոզով, սինո ւսիտով և ականջների զնգոցով տա ռապողների առ ողջությունը:Այս հի վանդները պետք է 1 ճաշի գդալ եռացրած և սենյակային ջերմաստիճանի հասցրած ջրում լուծեն 10-15 կաթիլ պեր օքսիդ, այնուհետև լուծույթը լցնեն կաթողիչի մեջ և մի ամբողջ կաթոցիչ լցնեն նախ մեկ, իսկ հետո մյուս ք թանցքի մեջ։

Պրո ցեդուրան կատարեք առավոտյան քնելուց հետո։ 20-30 վայրկյան հետո քթից լորձ կսկսի դուրս գալ։ Այն վ երացնելու համար հարկավոր է կանգնել լվացարանի դիմաց, գլուխը թեքել դեպի ուսը, մատով սեղմել վերին ք թանցքը, իսկ ստորինով արտաշ նչել։ Դրանից հետո գլուխը թ եքեք դեպի մյուս կողմը և արեք նույնը։ Այնուհետև 10-15 րոպե ոչինչ մի՛ կերեք և մի՛ խմեք։ 2 օր հետո յուրաքանչյուր ք թանցքի մեջ նե րարկեք պատրաստված լու ծույթից 2-ական կաթոցիչ։Նյութը հրապարակման պատրաստեց` News87daily.com-ը: