Գլ իցերինը և վի տամին E-ն ձեր մա շկի համար կանեն ացելի, քան հազարավոր թանկարժեք պրոցեդորաները․ ահա, թե ինչ է պետք անել

Հետաքրքիր Օգտակար

Գլ իցերինը և վ իտամին E-ն դեմքի համար, դուք կարող եք և նույնիսկ պետք է օգտագործեք ամեն օր: Տո կոֆերո լը (վ իտամին E) հանդիսանում է առաջին հակաօք սիդանտը այն վի տամինների շրջանում, որոնք մա շկին առո ղջություն են տալիս և կա նխում տարիքային փոփոխությունները: Այս նյութը գործում է հետևյալ կերպ: Այն դանդաղեցնում է բ ջիջների օք սիդացման գործընթացները, բարելավում է ս նվելը,

պա շտպանում է ուլտրա մանո ւշակագույն ճա ռագա յթների ազդեցությունից: Վ իտամին E-ն օգտագործվում է որպես բազմաթիվ կո սմետիկ միջոցների հիմնական բաղադրիչ: Այն ունի հետևյալ հատկությունները: Արագացնում է ռե գեներացիան: Դա նդաղեցնում է ծե րացումը: Խթանում էստր ոգենի արտադրությանը: նորմայի մեջ է պահպանում ջուր լի պիդային հավասարակշռությունը: Հե ռացնում է այտ ուց վածությունը:

Բո ւժում է պզ ուկները Վե րացնում է պե ենները, բ ծերը, մ աշկի վրա ձգված հատվածները, փոքր սպ իները: Նպաստում է վի տամին A-ի կլ անմանը: Վ իտամին E կարող եք նաև խմել: Այն վաճառվում է պա տիճների տեսքով ցանկացած դե ղատանը: Օրական դոզան 15 մգ է: Գ իցերինը և վ իտամին E-ն կարելի է քսել մ աշկի վրա: Դրա համար երկու հեղուկները խառնվում են հավասար համամասնություններով և քսվում են քնելուց առաջ: Կազմը կլանվում է բավականին արագ, իսկ արդյունքը չի ստիպի իրեն երկար սպասել: Մանր կն ճիռները կվ երանան, իսկ մա շկը կդառնա շատ հա րթ և թա վշյա ։Նյութը հրապարակման պատրաստեց` News87daily.com-ը: