Սեխը շատ օգտակար է, սակայն ԲԺ ԻՇԿՆԵՐԸ ԶԳՈՒՇԱՑՆՈՒՄ ԵՆ․ Որոշ մարդկանց ՍԱ ՀԱԿԱՑՈՒՑՎԱԾ Է. Ում է վերաբերվում

ВИДЕО

Սեխի օգտակարության մասին Սեխը պարունակում է վիտա միններ և միկրո տարրեր,որոնք օգտակար են մարդու օրգա նիզմի համար: Օրինակ, երկաթ ( դրա բովանդակությունը սեխում 17 անգամ գերազանցում է դրա բովանդակությանը կաթում), բարենպաստ ազդեցություն է ունենում մարդու օրգա նիզմում արյունա ստեղծության վրա, բետա-կա րոտինը (որի բովանդակությունը սեխում գերազանցում է դրա բովանդակությանը գազարում)

դարձնում է մաշ կը ավելի հարթ, հայտնի վիտա մին C-ն մեծացնում է մարդու իմու նային համակարգի դիմադրողականությունը: Ինչ դեպքերում սեխը պետք է օգտագործվի զգուշությամբ: Ահա հակացուցումների կարճ ցանկ: 1) Կերակրող մայրերին չի կարելի չարաշահել սեխը ( կարող են ուտել օրական մի քանի կտոր), քանի որ, եթե կրծ քով կերակրման ժամանակահատվածում չափազանց շատ սեխ ուտեն, դա կարող է բացասաբար ազդել երեխայի մար

սողության վրա: 2) Դիա բետիկներին սեխը կտրականապես ար գելված է, քանի որ դա կարող է հանգեցնել ար յան մեջ շա քարի մակարդակի բարձրացմանը: Ի վերջո, այս մթերքը ունի բարձր գլի կեմիկ ինդեքս: Ճիշտ է, կա <<մոմորդիկա>> (չինական սեխ) կոչվող սեխ, որը կարող է նույնիսկ նվազեցնել շա քարի մակարդակը: Այս սեխը թույլատրվում է նրանց, ովքեր տա ռապում են շաքա րային դիա բետով: 3) Սեխը չպետք է ուտել անոթի ժամանակ,

քանի որ այն հղի է տարբեր բացասական հետևանքներով: Բժիշ կները խորհուրդ չեն տալիս նաև ուտել այն գիշերը: 4) Աղե ստա մոքսային տր ակտի խո ցային ախտա հարումների դեպքում սեխը հատկապես վտ անգավոր է: Այն գ գռում է ստա մոքսի և ա ղի ների պատերը, իսկ խոց ունեցող մարդուն կարող են նույնիսկ հոսպի տալացնել: 5) Գաս տրիտով տառապող մարդկանց համար կանաչ սեխ (չհասած) ուտելը կարող է հանգեցնել լուրջ հետևանքների: Հետաքրքիր է, որ

սեխը ավելի լավ է ուտել այլ մթերքներից առանձին (հատկապես կաթնամթերքից կամ ալկոհոլից) մարսո ղական համակարգի հետ կապված խնդիրներից խուսափելու համար: Առո ղջ մարդը կարող է հանգիստ օգտագործել սեխ, միայն չափի մեջ:

Добавить комментарий